บริการรับจดทะเบียนบริษัท

เรามีที่ปรึกษาทีมกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการจดทะเบียน จัดตั้งและดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

 • รับบริการให้คำปรึกษาก่อนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน/บริษัท เบื้องต้น
 • รับบริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน/บริษัท
 • รับบริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลต่างด้าว ทำวีซา และ Work Permit
 • รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆทุกประเภท เช่น เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท เป็นต้น
 • รับบริการจดทะเบียนพาณิชย์ และพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
 • รับบริการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • รับบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รับบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
 • รับบริการยื่นขอใบอนุญาตการประกอบกิจการในเขตปลอดภาษีหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ BOI
 • รับบริการจดทะเบียนโอนทรัพย์สิน / สินค้า มาเป็นทุน
 • การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร
 • รับปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายทุกชนิด
 • รับปรึกษาและวางระบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำไมต้องใช้บริการจากเรา

เราไม่เพียงแต่ให้บริการจดทะเบียนบริษัทเท่านั้น เรายังให้คำปรึกษาออกแบบธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทโดยยังไม่เริ่มคิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านจะได้รับประโยชน์จากการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องจากทีมงานของเรา

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากการใช้บริการเรา

 • บริการจองชื่อ
 • บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอจดทะเบียนตั้งบริษัท
 • บริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการจัดทำบัญชี จัดการเกี่ยวกับภาษี
 • ฟอร์มเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 4,500 บาท