บริการของเรา

รับจดทะเบียนนิติบุคคล
จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนนิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดภาษีหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ย้ายที่ตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท จดทะเบียนโอนทรัพย์สินหรือสินค้าเป็นทุน การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร การขอใบอนุญาตการส่งเสริมการลงทุน การทำวีซ่า Work Permit การจัดทำรายงานและทะเบียนการประชุม ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น เชิญประชุมผู้ถือหุ้นประชุมปี
-> เริ่มต้นเพียง 3,500 บาท
รับทำบัญชี
บริการยื่นภาษีรายเดือน บันทึกบัญชี ปิดงบการเงินทั้งรายเดือน/รายปี
-> เริ่มต้นเพียง 2,000 บาท
รับตรวจสอบบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบการควบคุมภายใน และตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน
-> เริ่มต้นเพียง 3,500 บาท
รับวางระบบบัญชี
การวางระบบบัญชีและระบบเอกสารให้สอดคล้องกับระบบภาษีอากร รับสอนบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร