เกี่ยวกับเรา

วีเอนเอน การบัญชี เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ผู้วางแผนภาษีอากร และนักกฎหมาย โดยทีมงานของเรามีประสบการณ์ทางด้านบัญชีมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี จึงทำให้สะสมประสบการณ์ทางด้านบัญชี เพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ ​

นอกจากนี้การให้บริการของเรา ยังถือได้ว่าครบวงจรของด้านบัญชีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี และวางแผนภาษีอากร ซึ่งลูกค้ามาใช้บริการกับเราจะเรียกได้ว่ามาที่เดียวแล้วครบทุกการให้บริการ (One stop services) โดยทางเราเน้นในเรื่องของคุณภาพพนักงานและผลงานเป็นหลัก นอกจากประสบการณ์ทำงานแล้วสิ่งที่เรายึดถือไว้เป็นหัวใจของการทำงานคือ “การบริการที่ประทับใจที่สุดแก่ลูกค้า”