เกี่ยวกับเรา

วีเอนเอน การบัญชี เป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการทางด้านบัญชีอย่างครบวงจรได้แก่ รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี และจดทะเบียนบริษัท

ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการควบคุมคุณภาพของงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจในความถูกต้อง และตลอดระยะเวลาด้วยประสบการณ์ด้านการทำบัญชีมามากกว่า 10 ปี พร้อมพนักงานที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำบัญชีมากกว่า 5 ปี ดังนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจถึงคุณภาพและความรับผิดชอบที่ดีจากการใช้บริการเราได้แน่นอน

ทำไมเราจึงมั่นใจว่าจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี เราได้ให้บริการลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน และใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการทำงานจนทำให้ได้ระบบการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนดังนี้

  • ทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าเพื่อปรับการทำงานให้เข้ากับลูกค้า
  • ให้ความรู้บัญชีและภาษีเบื้องต้นแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจภาพรวมของระบบภาษี
  • มีการส่งรายการผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน แก่ลูกค้า
  • ทุกรายการค้าลูกค้าสามารถโทรปรึกษาได้ตลอด

ความเห็นจากลูกค้าของเรา

เราแตกต่างจากสำนักงานบัญชีอื่นอย่างไร

สำนักงานบัญชีมีอยู่มากมายทั่วประเทศ สิ่งที่เรามีอยู่แตกต่างจากคู่แข่งทั่วไป คือ เรามีการลงทุนในเทคโนโลยี่และมีการพัฒนาระบบการทำงานอยู่ตลอดเวลา เรามีการให้ความรู้ด้านบัญชีและภาษีกับลูกค้าใหม่ทุกราย ลูกค้าที่ใช้บริการรับทำบัญชีกับเรา จะต้องมีการปฏิบัติตามระบบที่เราวางเอาไว้ นอกจากจะทำให้สำนักงานบัญชีทำงานได้ง่ายขึ้น ยังจะส่งผลทำให้ระบบบัญชีของลูกค้ามีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเติบโตได้ในอนาคต โดยไม่ต้องกังวลเรื่องระบบบัญชี และภาษี

สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากการใช้บริการเรา
- ระบบคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษี
- ฟอร์มเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ
- การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจต่อไป สามารถทราบผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับคู่แข่ง
- บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร วางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับระบบภาษีอากรอย่างมืออาชีพ

บริการของเรา

รับจดทะเบียนนิติบุคคล
จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท
-> เริ่มต้นเพียง 3,500 บาท
รับทำบัญชี
บริการยื่นภาษีรายเดือน บันทึกบัญชี ปิดงบการเงินทั้งรายเดือน/รายปี
-> เริ่มต้นเพียง 2,000 บาท
รับตรวจสอบบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบการควบคุมภายใน และตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน
-> เริ่มต้นเพียง 3,500 บาท
รับวางระบบบัญชี
การวางระบบบัญชีและระบบเอกสารให้สอดคล้องกับระบบภาษีอากร รับสอนบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร